สังฆมณฑลเชียงราย

การประกวดระบายสี ระดับประถมต้น ป. 1 – ป. 3 เรื่องหนังสือปฐมกาล

แบ่งปันบทความนี้

ในระดับชั้นประถมต้น ป.1 – ป.3 “เรื่องราวในหนังสือปฐมกาล” ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถดาวน์โหลดภาพประกวดระบายสีจากลิ้งค์ด้านล่าง และส่งผลงานได้เพียง 1 ภาพ ทางลิ้งค์นั้นหรือโดยทางไปรษณีย์ได้
( หรือสามารถส่งมาได้ที่อีเมล์ [email protected] )

ขอให้ระบายสีด้วยตนเองและสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้

ลิ้งค์ดาวน์โหลด
คลิ๊กดาวน์โหลด

 

Tel. 080-123-4193 (ซ.เทเรซา เบลโล)
Tel. 098-867-9865 (ซ.มีเรย์ เทาซี)
E-mail : [email protected]