สังฆมณฑลเชียงราย

ขอเชิญเด็กระดับประถมศึกษาเข้าร่วมกิจรรมตกแต่งและประกวดถ้ำพระกุมารเยซู

ในโอกาสฉลองเทศกาลคริสต์มาสปี ค.ศ. 2022

ถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ติดต่อ

Tel. 098-867-9865 (ซ.มีเรย์ เทาซี)

Tel. 065-632-1240 (ซ.เบตี้))

E-mail: [email protected]

193 ม.7 บ.วังตาว ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000