สังฆมณฑลเชียงราย

กิจกรรมพระคัมภีร์

กิจกรรมพระคัมภีร์ที่แพร่ วันที่ 3 ธ.ค. 2023

 

แบ่งปันบทความนี้