สังฆมณฑลเชียงราย

กิจกรรม Bible Games

แบ่งปันบทความนี้

เนื่องจากสังฆมณฑลเชียงรายให้ ความสำคัญและสนับสนุนงานพระคัมภีร์ แผนกะระคัมภีร์ฯ จึงได้จัดกิจกรรม Bible Games ระดับสังฆมณฑล ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2023 ณ โรงเรียนสันติวิทยาเชียงราย ในเนื้อหาหนังสืออพยพ ในภาคเช้าหลังจากพิธีมิสซาและแห่พระคัมภีร์มีกิจกรรมเข้าฐาน ส่วนภาคบ่ายเป็นการเล่นตอบคำถาม มีเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมประมาณ 290 คน ขอให้พระวาจาพระเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางให้เราทุกๆ วันค่ะ