สังฆมณฑลเชียงราย

ของขวัญโอกาสฉลอง 5 ปี สังฆมณฑลเชียงราย

แบ่งปันบทความนี้

ซิสเตอร์สมจิตร ซิสเตอร์จินตนา คณะอูซูลิน นำของขวัญ โอกาสฉลอง 5 ปี สังฆมณฑลเชียงราย มามอบให้พระสังฆราชวุฒิเลิศ