สังฆมณฑลเชียงราย

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อลูกา เกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ SCJ

แบ่งปันบทความนี้

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อลูกา เกรียงศักดิ์ กิจสกุลวงศ์ SCJ