สังฆมณฑลเชียงราย

ขอเชิญร่วมฉลองวัดและพิธีโปรดศีลกำลัง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

แบ่งปันบทความนี้


blank