สังฆมณฑลเชียงราย

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์กับแพทย์คาทอลิกครั้งที่หก เรื่อง การดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ( Care for care givers at home)

แบ่งปันบทความนี้

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์กับแพทย์คาทอลิกครั้งที่หก เรื่อง การดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ( Care for care givers at home) วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 14.00-15.30น.
ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาประกอบด้วย *care givers คือใคร สำคัญอย่างไร …ต้องรับปัญหาสำคัญในด้านใดบ้าง และการแก้ไข
*สนทนากับ Care givers มีประสบการณ์อีกสองท่าน ทั้งด้านที่สุขและทุกข์ และเทคนิคที่ใช้
*คำถามและแลกเปลี่ยนจาก Care givers ที่อยู่ทางบ้าน
*ข้อคิดและกำลังใจในมิติทางศาสนา

ดำเนินการเสวนา โดย พญ. เพชรรัตน์ ปิตะหงษ์นันท์

วิทยากร:
1) เซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี
2) พว.นฤมล บุญบางยาง
3) คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ

ชมผ่านช่องทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ “ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย”
https://www.facebook.com/thaicatholic.healthcareprovider

หรือระบบซูม Zoom
https://us06web.zoom.us/j/84046867106?pwd=QWxTM25HeTVzSWdGZllzQnFWam1jUT09

Meeting ID: 840 4686 7106
Passcode: CHC2023