สังฆมณฑลเชียงราย

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน และร่วมฉลองปัสกา ณ วัดนักบุญไมเคิล การิกอยส์

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 9-17 สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทยได้ออกไปจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน และร่วมฉลองปัสกา ณ วัดนักบุญไมเคิล การิกอยส์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โดยการนำของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ( พ่ออั๋น ) อธิการสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย
ซึ่งพากเราได้สอนคำสอนแก่เด็กๆหลายกลุ่ม
1.กลุ่มเตรียมศีลล้างบาป
2.กลุ่มศีลล้างบาป
3.กลุ่มศีลอภัยบาป+ศีลมหาสนิท
4.กลุ่มศีลกำลัง+ศีลรื้อฟื้น
ขอขอบคุณคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง (เจ้าอาวาสในเวลานั้น)
และขอบคุณคุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)
ที่ได้ให้โอกาสพวกเราสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ได้ฝึกงานอภิบาลต่างๆและได้ฝึกการจัดค่ายคำสอนสำหรับเด็กๆ
ขอขอบคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์และคำภาวนา ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของท่าน

แบ่งปันบทความนี้