สังฆมณฑลเชียงราย

ร่วมพิธีบวชที่เชียงของ

วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ จ.เชียงราย อยู่ห่างจากวัดแม่พระบังเกิด อ.เมือง ประมาณ 2 ชั่วโมง คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดของมิสซังเชียงราย แต่สมาชิกธรรมทูตไทยดูแล มีเด็กอยู่ในศูนย์ 50 คน
.
บิชอปวุฒิเลิศ แห่ล้อม บิชอป สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขมิสซังจันทบุรี ต้นสังกัดของ คุณพ่อ รติ พรหมเด่น มีบาทหลวงมาร่วม
พิธี ประมาณ 50 คน ซิสเตอร์คณะรักกางเขน จันทบุรี คณะเซนต์ปอลฯ คณะพระญาณเอื้ออาทร สัตบุรุษจากวัดต่างๆที่ คุณพ่อรติ เคยฝึกทำงานอภิบาล
– คุณพ่อธรรมทูตไทย 21 คนแล้ว
– ขอบคุณคุณพ่อ อาเดรียอาโน เปโลซิน (ปีเม) อธิการ TMS ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ในเดือนนี้พอดี ขอบคุณพระ ขอให้คุณพ่อมีสุขภาพดี มีสันติสุขครับ
.
ขอบคุณบิชอปสิริพงษ์ คุณแม่อุบล ซิสเตอร์คณะรักกางเขนจันทบุรี และทุกคนที่สนับสนุนสมาชิกคณะธรรมทูตไทย ให้ทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
.
คุณพ่อรติ กล่าวความตอนหนึ่ง เวลาขอบคุณแล้วว่า ผมจะพยายามนบนอบบิชอปวุฒิเลิศ กล่าวตอบว่า คุณพ่อไม่ต้องพยายาม เพราะจะเหนื่อย ให้คุณพ่อนบนอบทันที…..

แบ่งปันบทความนี้