สังฆมณฑลเชียงราย

ค่ายกระแสเรียก “ธิดาพระหฤทัย” ก้าวไปด้วยกัน

ขอเชิญชวนเยาวชนหญิงคาทอลิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป เข้าร่วมค่ายกระแสเรียก “ธิดาพระหฤทัย” ในวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2023 ณ อารามพระหฤทัยฯ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • ซ. อรุณี แซ่ฟรุ้ง 089-0878503
  • ซ. สาวิตรี  จินประยูร  064-2659253

blank

แบ่งปันบทความนี้