สังฆมณฑลเชียงราย

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน

ในวันที่ 18 – 28 เมษายน 2567

วัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์
บ้านปางริมกรณ์ เชียงราย

 

แบ่งปันบทความนี้