สังฆมณฑลเชียงราย

จัดอบรมครูคำสอนสังฆมณฑลเชียงราย ครั้งที่ 1/2023

มื่อวันเสาร์ที่24มิถุนายน แผนกคำสอนได้จัดอบรมความรู้เพิ่มเติมให้กับพี่น้องครูคำสอนและสล่าของสังฆมณฑลเชียงราย ในหัวข้อการภาวนาในชีวิตของครูคำสอน ที่วัดนักบุญสเตเฟน อำเภอแม่จัน โดยคุณพ่อเคลเมนเต อาแตะ และคุณพ่อดอมินิก

แบ่งปันบทความนี้