สังฆมณฑลเชียงราย

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ทุกคนที่ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปทำงานยังต่างแดน หรือเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ไม่ใช่มาตุภูมิ อาจเกิดความรู้สึกว้าเหว่ เหงาหงอย ไร้ที่พึ่งพิงทางจิตใจ จนนำไปสู่การหาทางออก โดยวิธีการหาหลักยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ท่องเที่ยว บ้างก็กินดื่ม บ้างก็หันหน้าเข้าหาศาสนา ฯลฯ

สำหรับสิ่งที่ธรรมทูตไทยในไต้หวันได้พยายามทำในขณะนี้ คือ การออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ภูมิภาค วัฒนธรรม ชนเผ่า เรียกว่า “ขอแค่เป็นคนไทยพ่อก็ดีใจแล้ว” ไม่ว่าจะอยู่เหนือ-ใต้-ออก-ตก พยายามไปจะไปเยี่ยมให้ได้ทั้งหมด ซึ่งหากการเดินทางเป็นอุปสรรค ก็เลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่องานอภิบาลอย่างสูงสุด

หลังจากได้เยี่ยมเยียนทำความรู้จัก ไม่ว่าจะผ่านทางพบปะหน้าต่อหน้า หรือผ่านทางออนไลน์เสร็จแล้ว จึงได้เริ่มทำการรวบรวมกลุ่ม ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นดังต่อไปนี้

กลุ่มคาทอลิกไทยในไต้หวัน ได้แก่ พี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกที่อยู่ในไต้หวัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม เช่น บางคนมาทำงาน บางคนมาเรียน บางคนย้ายมาอยู่ไต้หวัน ซึ่งจะมีการสวดออนไลน์ด้วยกันทุกค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ใช้รูปแบบการอ่านพระวาจาประจำวันและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กัน และมีจัดมิสซาภาษาไทยในบางโอกาสที่สำคัญ เช่น คริสต์มาส และปัสกา เป็นต้น เป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้บางคนไม่สะดวกไปวัดในวันอาทิตย์ จึงได้ทำการนำศีลมหาสนิทไปส่งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับศีลมหาสนิท และอีกเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี คือ ปี 2022 นี้ ได้มีผู้สนใจสมัครเรียนคำสอน 1 ท่าน ซึ่งต้องรอดูความพร้อมว่าปีหน้าจะสามารถรับศีลล้างบาปได้หรือไม่

กลุ่มแรงงานไทยในไต้หวัน ได้แก่ พี่น้องแรงงานไทย ส่วนใหญ่มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ของประเทศไทย ซึ่งจะมีการสอนภาษาจีนและให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเดือนละครั้ง และออกเยี่ยมเยียนตามแคมป์คนงานเพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เป็นต้น นอกจากนั้น ยังช่วยเหลือคนงานเมื่อเกิดความขัดแย้งกับทางนายจ้าง เพราะสังฆมณฑลซินจู๋ มีศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติอยู่ 2 แห่ง แต่ขาดเจ้าหน้าที่คนไทย จึงจำเป็นต้องช่วยเหลือในการแปลภาษาให้กับเจ้าหน้าที่

กลุ่มนักศึกษาไทยในไต้หวัน ได้แก่ นักศึกษาภาษาจึน นักศึกษาปริญญาตรี,โท,เอก ในมหาวิทยาลัยไต้หวัน ซึ่งจะมีการนัดรวมตัวพบปะ เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น ปั่นจักรยานริมทะเลชมบรรยากาศ เล่นดนตรีไลฟ์สด รับประทานอาหารร่วมกัน ฯลฯ

กลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ได้แก่ บรรดาผู้ที่แต่งงานแล้วย้ายมาพำนักอยู่ไต้หวัน บ้างก็เปลี่ยนสัญชาติ บ้างก็ยังคงถือสัญชาติไทยเอาไว้ ซึ่งมีการนัดรวมตัวทานอาหารร่วมกัน พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินชีวิตในไต้หวัน และกระชับความสัมพันธ์โดยทำกิจกรรมไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ในไต้หวันร่วมกัน

กลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ ได้แก่ พี่น้องคนไทยที่ทำความผิดตามกฎหมายไต้หวัน และถูกกักขังอยู่ในเรือนจำ ซึ่งปัจจุบันทางไต้หวันได้เริ่มระบบการเยี่ยมผู้ต้องขังออนไลน์ จึงได้ช่วยเหลือผู้ต้องขังติดต่อกับญาติทางเมืองไทย และนัดหมายเวลาเพื่อการทำการเยี่ยม

จากที่ได้แบ่งปันในข้างต้น เป็นการเริ่มต้นงานอภิบาลดูแลพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน ภายหลังจากที่พวกเราพระสงฆ์ธรรมทูตไทยเดินทางมาถึงไต้หวันเป็นเวลาเกือบจะเข้าสู่ปีที่ 5 ถ้าหากพี่น้องท่านใดมีข้อเสนอแนะ หรืออยากให้ติดตามญาติพี่น้องท่านใดที่อยู่ในไต้หวัน สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับ

รักในพระคริสตเจ้า

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

สงฆ์สัมพันธ์ 2022/06/26