สังฆมณฑลเชียงราย

ประชุมประจำเดือน พระสงฆ์ นักบวช เขต 1-3

แบ่งปันบทความนี้

วันที่ 17 พ.ค.2023 ประชุมประจำเดือน พระสงฆ์ นักบวช เขต 1-3 สังฆมณฑล เชียงราย ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย