สังฆมณฑลเชียงราย

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเสกวัดใหม่

       เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พระสังฆราชยอแซฟวุฒิเลิศ แห่ล้อม ได้ให้เกียรติไปเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสเสกวัดใหม่ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ อัครสาวก ณ บ้านใหม่พัฒนา  โดยมีประชาชนมาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก

แบ่งปันบทความนี้