สังฆมณฑลเชียงราย

มอบข้าวสารให้ชาวบ้านหลังจากที่มาช่วยพัฒนาวัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์

แบ่งปันบทความนี้