สังฆมณฑลเชียงราย

มารานาธา หัวข้อ ‘เข้าสู่ปราสาทแห่งจิต’

เมื่อวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา แผนกคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลจันทบุรี ได้จัดมารานาธา หัวข้อ ‘เข้าสู่ปราสาทแห่งจิต’ ณ Fatima Garden โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกจิตภาวนาระยะยาว ใช้เวลา 7 วันด้วยกัน

ภาพกิจกรรม

blank
blank

  

blank
blank
blank

  

blank
blank
blank

   

blank
blank
blank

  

blank
blank
blank

  

blank
blank
blank

  

แบ่งปันบทความนี้