สังฆมณฑลเชียงราย

วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียรจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.2567 วัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร โดยคุณพ่อเอกชัย ผลวารินทร์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญคามิลโล ศรีวิเชียร จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุขึ้น มีผู้สูงอายุ เยาวชนและชาวบ้านในพื้นที่บ้านศรีวิเชียรและวัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านท่ากอซ้อ เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ในกิจกรรมดังกล่าวได้มีการจัดพิธีสมรสตามพิธีทางศาสนาคริสต์ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน 3 คู่ จากนั้นได้มีพีธีรดน้ำขอพรรูปปั้นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นการจัดพิธีเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาทางกลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ได้จัดการแสดงเต้นรำเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้แก่คู่แต่งงานผู้สูงอายุทั้ง 3 คู่ อีกด้วย นอกจากนี้ทางกลุ่มเยาวชนวัดนักบุญคามิลโล บ้านศรีวิเชียร ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสนุกสนานให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในกิจกรรรมครั้งนี้ หลังจากนั้นได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆดังกล่าวแล้ว กลุ่มผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการปิดท้ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุในครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศของความรัก ความอบอุ่นของพระเจ้า ที่มีต่อผู้สูงวัยเหนืออื่นใด เพราะท่านคือผู้เปี่ยมด้วยคุณค่า ใจเมตตาต่อบุตรหลานเปรียบเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านที่งดงาม

blank

แบ่งปันบทความนี้