สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ แม่สาย

471 ม.5 ซอยป่าเหมือด 12 ต.เวียงพางคำ
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทร.081-874-1989