สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดนักบุญมอนิกา น่าน

116/6 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000