สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดนักบุญยอห์น อัครสาวก พะเยา

24 ม.15 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 084-486-6895