สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน

364 ม.7 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จ.เชียงราย 57110