สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดนักบุญเทเรซา น่าน

178 ม.7 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 55000