สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดนักบุญเทเรซา เวียงป่าเป้า

135 ม.13 ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย 57170
โทร.053-648-695