สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดพระจิตเจ้า แม่สรวย

158 ม.12 บ้านจอมแจ้ง ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร.053-656-488