สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ห้วยไร่

107 ม.6 บ้านห้วยไร่ ต.แม่ไร่
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57240