สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดพระเมตตา เชียงแสน

819 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย 57150