สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ

514 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

โทร. 0818833974