สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล เชียงคำ

235 ม.13 ต.หย่วน อ.เชียงคำ
จ.พะเยา 56110
โทร.084-383-7268