สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดแม่พระรับสาร พนาเสรี

ม.25 บ้านพนาเสรี ต.ท่าก๊อ
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
โทร.092-903-7214