สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พาน

22 ม.2 ต.เมืองพาน อ.พาน
จ.เชียงราย 57120
โทร.053-721-056