สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล และนักบุญราศีเคียร่าลูเช่ งาว

128/2 ม.3 ต.หลวงใต้ อ.งาว
จ.ลำปาง 52110