สังฆมณฑลเชียงราย

ที่อยู่

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด เชียงราย

46 ม.19 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร.053-713-210