สังฆมณฑลเชียงราย

เข้าเงียบประจำเดือน

แบ่งปันบทความนี้

เข้าเงียบประจำเดือนพฤศจิกายนของซิสเตอร์คามิลเลียน และ ฉลองวันก่อตั้งคณะสติกมาติน 207 ปี ที่วัดน้อยนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี บ้านปางริมกรณ์