สังฆมณฑลเชียงราย

เปิดเสกวัดนักบุญโยน ออฟ อาร์ค

ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โอกาสเปิดเสกวัดนักบุญโยน ออฟ อารค์ บ้านกิ่วสะไต อ.แม่จัน จ.เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่งล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป้นประธานในพิธี หลังพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอเชิญทุกคนร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดง

แบ่งปันบทความนี้