สังฆมณฑลเชียงราย

โอกาสฉลองวัด วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลและบุญราศีเคียร่าลูเช่ งาว

แบ่งปันบทความนี้

💒 พิธีบูชาขอบพระคุณ
✝️ โอกาส โอกาสฉลองวัด
✝️ณ วัดแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลและบุญราศีเคียร่าลูเช่ งาว
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2023
🔶 โดยพระสังฆราชยอแซฟวุฒิเลิศ แห่ล้อม ประธานพิธี