สังฆมณฑลเชียงราย

โอกาสเตรียมจิตใจ เตรียมฉลองวัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล บ้านสันเจริญ

เมื่อวันเสาร์ที่  23 กันยายน 2023 วัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล บ้านสันเจริญ อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีแห่แม่พระรอบหมู่บ้าน โอกาสเตรียมจิตใจ เตรียมฉลองวัด วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. นี้ พิธีค่ำคืนนี้ ประธานพิธี โดย คุณพ่อ ดอมินิก

blank

แบ่งปันบทความนี้