สังฆมณฑลเชียงราย

โอกาสครบรอบบวชเป็นพระสงฆ์ 51 ปี ของ คพ.อาดริอาโน เปโลซิน

แบ่งปันบทความนี้

💒  มิสซาโมทนาคุณพระเจ้า โอกาส ครบรอบบวชเป็นพระสงฆ์ 51 ปี ของ คพ.อาดริอาโน เปโลซิน และอดีตเจ้าคณะธรรมทูตไทย..
💒  วัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน
☮️  พระสังฆราชยอแซฟวุฒิเลิศ แห่ล้อม ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับคณะสงฆ์ และสัตบุรุษ
✝️  พิธีล้างเท้าธรรมทูต
“ฉะนั้น ชาวอิสราเอลจะเรียกขานพระองค์ได้อย่างไร ถ้าพวกเขาไม่เชื่อ จะเชื่อได้อย่างไร ถ้าไม่ เคยได้ยิน จะได้ยินได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครประกาศสอน จะมีผู้ประกาศสอนได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครส่งไป ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เท้าของผู้ประกาศข่าวดี ช่างงดงามจริงหนอ”(รม.10:14-15)
วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2023 เวลา 10:00 น.