สังฆมณฑลเชียงราย

กิจกรรมพระคัมภีร์ หนังสือเลวีนิติ

กิจกรรมพระคัมภีร์ หนังสือเลวีนิติ ณ ศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ เชียงราย วันที่ 8 มิถุนายน 2024

แบ่งปันบทความนี้