สังฆมณฑลเชียงราย

ขอเชิญชวนพี่น้องครูคำสอน สล่าของสังฆมณฑลเชียงราย ทุกท่าน

blank

ในวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้เป็นวันฉลองของครูคำสอน โดยมีบุญราศี ฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ เป็นองค์อุปภัมภ์ ฝ่ายธรมมทูตของสังฆมณฑลเชียงราย แผนกคำสอนเห็นว่า วันครูคำสอนของพระศาสนจักรไทยนี้เป็นโอกาสที่บรรดาครูคำสอนและสล่าที่ทำงานตามวัด โรงเรียน และตามหมู่บ้านต่างๆ จะได้มีโอกาสมาร่วมฉลองวันครูคำสอนของสังฆมณฑลเชียงรายด้วยกัน เพื่อมาขอบคุณพระเจ้า และขอพรพระเจ้าสำหรับการเป็นครูคำสอน และสล่าของตน และเป็นโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบกาณ์ชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ในฐานะที่เป็นครูคำสอน สล่าของสังฆมณฑล

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาออนไลน์กับแพทย์คาทอลิกครั้งที่หก เรื่อง การดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ( Care for care givers at home)

blank

ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์กับแพทย์คาทอลิกครั้งที่หก เรื่อง การดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ( Care for care givers at home) วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 14.00-15.30น. ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื้อหาประกอบด้วย *care givers คือใคร สำคัญอย่างไร …ต้องรับปัญหาสำคัญในด้านใดบ้าง และการแก้ไข *สนทนากับ Care givers มีประสบการณ์อีกสองท่าน ทั้งด้านที่สุขและทุกข์ และเทคนิคที่ใช้ *คำถามและแลกเปลี่ยนจาก Care givers ที่อยู่ทางบ้าน *ข้อคิดและกำลังใจในมิติทางศาสนา ดำเนินการเสวนา โดย พญ. เพชรรัตน์ ปิตะหงษ์นันท์ วิทยากร: 1) เซอร์มักดาเลนา สุภาพร ดาวดี 2) พว.นฤมล บุญบางยาง 3) คุณพ่อเอกชัย โสรัจจกิจ ชมผ่านช่องทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ “ชมรมเวชบุคคลคาทอลิกแห่งประเทศไทย” […]