สังฆมณฑลเชียงราย

ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook.. Copy

ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..

“ธรรมทูตไทย” กับ “งานอภิบาลดูแล” ชาวไทยในไต้หวัน

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ทุกคนที่ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของตนไปทำงานยังต่างแดน หรือเลือกเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศที่ไม่ใช่มาตุภูมิ อาจเกิดความรู้สึกว้าเหว่ เหงาหงอย ไร้ที่พึ่งพิงทางจิตใจ จนนำไปสู่การหาทางออก โดยวิธีการหาหลักยึดเหนี่ยวที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ท่องเที่ยว บ้างก็กินดื่ม บ้างก็หันหน้าเข้าหาศาสนา ฯลฯ สำหรับสิ่งที่ธรรมทูตไทยในไต้หวันได้พยายามทำในขณะนี้ คือ การออกเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวไทยในไต้หวัน โดยไม่แบ่งแยกศาสนา ภูมิภาค วัฒนธรรม ชนเผ่า เรียกว่า “ขอแค่เป็นคนไทยพ่อก็ดีใจแล้ว” ไม่ว่าจะอยู่เหนือ-ใต้-ออก-ตก พยายามไปจะไปเยี่ยมให้ได้ทั้งหมด ซึ่งหากการเดินทางเป็นอุปสรรค ก็เลือกที่จะใช้สื่อออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์ต่องานอภิบาลอย่างสูงสุด หลังจากได้เยี่ยมเยียนทำความรู้จัก ไม่ว่าจะผ่านทางพบปะหน้าต่อหน้า หรือผ่านทางออนไลน์เสร็จแล้ว จึงได้เริ่มทำการรวบรวมกลุ่ม ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็นดังต่อไปนี้ กลุ่มคาทอลิกไทยในไต้หวัน ได้แก่ พี่น้องที่นับถือศาสนาคริสต์คาทอลิกที่อยู่ในไต้หวัน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม เช่น บางคนมาทำงาน บางคนมาเรียน บางคนย้ายมาอยู่ไต้หวัน ซึ่งจะมีการสวดออนไลน์ด้วยกันทุกค่ำวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ใช้รูปแบบการอ่านพระวาจาประจำวันและแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่กัน และมีจัดมิสซาภาษาไทยในบางโอกาสที่สำคัญ เช่น คริสต์มาส และปัสกา เป็นต้น เป็นพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิดระบาด ทำให้บางคนไม่สะดวกไปวัดในวันอาทิตย์ จึงได้ทำการนำศีลมหาสนิทไปส่งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะรับศีลมหาสนิท และอีกเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี คือ […]

ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค

ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค ทดสอบโพสต์ข่าวจากเว็บไซต์ไปยัง เฟสบุ๊ค

ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..

ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..ทดสอบโพสต์ข้อความจากเว็บไซต์ ไปยัง facebook..

ร่วมพิธีบวชที่เชียงของ

วัดพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ เชียงของ จ.เชียงราย อยู่ห่างจากวัดแม่พระบังเกิด อ.เมือง ประมาณ 2 ชั่วโมง คุณพ่อวิบูรณ์ ลิขิตธรรม เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดของมิสซังเชียงราย แต่สมาชิกธรรมทูตไทยดูแล มีเด็กอยู่ในศูนย์ 50 คน . บิชอปวุฒิเลิศ แห่ล้อม บิชอป สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขมิสซังจันทบุรี ต้นสังกัดของ คุณพ่อ รติ พรหมเด่น มีบาทหลวงมาร่วม พิธี ประมาณ 50 คน ซิสเตอร์คณะรักกางเขน จันทบุรี คณะเซนต์ปอลฯ คณะพระญาณเอื้ออาทร สัตบุรุษจากวัดต่างๆที่ คุณพ่อรติ เคยฝึกทำงานอภิบาล – คุณพ่อธรรมทูตไทย 21 คนแล้ว – ขอบคุณคุณพ่อ อาเดรียอาโน เปโลซิน (ปีเม) อธิการ TMS ฉลอง 50 ปี ชีวิตสงฆ์ในเดือนนี้พอดี ขอบคุณพระ […]

ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน และร่วมฉลองปัสกา ณ วัดนักบุญไมเคิล การิกอยส์

ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 9-17 สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทยได้ออกไปจัดค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน และร่วมฉลองปัสกา ณ วัดนักบุญไมเคิล การิกอยส์ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยการนำของคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ( พ่ออั๋น ) อธิการสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ซึ่งพากเราได้สอนคำสอนแก่เด็กๆหลายกลุ่ม 1.กลุ่มเตรียมศีลล้างบาป 2.กลุ่มศีลล้างบาป 3.กลุ่มศีลอภัยบาป+ศีลมหาสนิท 4.กลุ่มศีลกำลัง+ศีลรื้อฟื้น ขอขอบคุณคุณพ่อไพศาล เต็มอรุณรุ้ง (เจ้าอาวาสในเวลานั้น) และขอบคุณคุณพ่อพัฒน์พงษ์ แซ่ฟรุ้ง (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) ที่ได้ให้โอกาสพวกเราสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ได้ฝึกงานอภิบาลต่างๆและได้ฝึกการจัดค่ายคำสอนสำหรับเด็กๆ ขอขอบคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีที่ได้สนับสนุนทุนทรัพย์และคำภาวนา ขอพระเจ้าตอบแทนน้ำใจดีของท่าน