สังฆมณฑลเชียงราย

ขอเชิญชวนพี่น้องครูคำสอน สล่าของสังฆมณฑลเชียงราย ทุกท่าน

blank

ในวันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้กำหนดให้เป็นวันฉลองของครูคำสอน โดยมีบุญราศี ฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ เป็นองค์อุปภัมภ์ ฝ่ายธรมมทูตของสังฆมณฑลเชียงราย แผนกคำสอนเห็นว่า วันครูคำสอนของพระศาสนจักรไทยนี้เป็นโอกาสที่บรรดาครูคำสอนและสล่าที่ทำงานตามวัด โรงเรียน และตามหมู่บ้านต่างๆ จะได้มีโอกาสมาร่วมฉลองวันครูคำสอนของสังฆมณฑลเชียงรายด้วยกัน เพื่อมาขอบคุณพระเจ้า และขอพรพระเจ้าสำหรับการเป็นครูคำสอน และสล่าของตน และเป็นโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนประสบกาณ์ชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ต่อกัน ในฐานะที่เป็นครูคำสอน สล่าของสังฆมณฑล

เข้าเงียบประจำเดือน

blank

เข้าเงียบประจำเดือนพฤศจิกายนของซิสเตอร์คามิลเลียน และ ฉลองวันก่อตั้งคณะสติกมาติน 207 ปี ที่วัดน้อยนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี บ้านปางริมกรณ์

โอกาสเตรียมจิตใจ เตรียมฉลองวัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล บ้านสันเจริญ

blank

เมื่อวันเสาร์ที่  23 กันยายน 2023 วัดนักบุญวินเซนต์เดอปอล บ้านสันเจริญ อ.เมือง จ.เชียงราย ได้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ และพิธีแห่แม่พระรอบหมู่บ้าน โอกาสเตรียมจิตใจ เตรียมฉลองวัด วันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. นี้ พิธีค่ำคืนนี้ ประธานพิธี โดย คุณพ่อ ดอมินิก