สังฆมณฑลเชียงราย

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ “ครูจิ๋ว”               คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู               จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโทหลักสูตรและการสอน ที่ ม.ราชภัฏพระนคร ปัจจุบันจบปริญญาเอกบริหารการศึกษาและนวัตกรรม รู้จักศาสนาได้อย่างไร            ตอนเรียนมัธยมที่ จ.สมุทรสงคราม พี่แป๊ะ(รุ่นพี่ที่เป็นคาทอลิก) เอารูปแม่พระมาให้ห้อย รู้สึกอบอุ่น ใครถามว่านับถือศาสนาอะไร ก็บอกว่าเป็นคริสต์ คือเรามีความเลื่อมใส เลื่อมใสอย่างไรก็ไม่รู้ แล้วความเลื่อมใสก็ค่อย ๆ หายไป เพราะไม่ได้สัมผัส ต่อมาทำงานที่โรงเรียนดรุณานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนคริสต์คาทอลิก เรารู้สึกอยากเข้าโบสถ์ แต่ตอนนั้นคุณพ่อผู้บริหารดุ แต่จริง ๆ แล้วพ่อใจดี แต่ด้วยความรู้สึกว่ากลัว หรืออาจจะเป็นเพราะท่านเป็นเจ้านายก็ไม่รู้ แต่มารู้จักจริงจังที่ฟังคำเทศน์ของพระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ที่ว่า “เราไม่มีเวลารออีกแล้ว ชีวิตเรารอไม่ได้อีกแล้ว เรารอช้าที่จะรู้จักพระเจ้าไม่ได้อีกแล้ว เราละเลยที่จะรู้จักพ่อของเรามานานแล้ว เพราะฉะนั้น อย่าลังเลที่จะรู้จักพ่อที่แท้จริงของเรา”           แต่มีความรู้สึกว่าคนที่เป็นคาทอลิกมีลักษณะสองประการ คือ คนที่เป็นนักบวชหรือผู้เผยแพร่จะมีความเอื้ออาทรอบอุ่นในตัวเอง แต่คนที่เป็นคริสตชนเป็นกลุ่มชนที่มีโลกส่วนตัว คือกลุ่มคนที่กลัวที่จะเปิดเผยตนเอง หรือเขารู้สึกว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็ไม่รู้ เรารู้สึกว่าเขาไม่เปิดเผยให้ใครรู้ ทั้ง ๆ ที่เรารู้สึกว่าเมื่อเรามาเป็นคนคริสต์เรารู้สึกว่าเราอยากประกาศตัวเองมากเลยเราอยากให้ทุกคนรู้จักเรา […]